اسامی پذیرفته شدگان خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال تحصیلی 94-93

تاریخ نامه: 27 شهريور 1393
شماره نامه:
 
اطلاعیه های عمومی  |   
بسمه تعالی


قابل توجه دانشجویان محترم

اسامی پذیرفته شدگان خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

نام خوابگاه

1

هانیه طاهری

پزشکی

صدف

2

فاطمه راحمی

پزشکی

صدف

3

نجمه   بهمنی

پزشکی

صدف

4

زهرا   جعفری

پزشکی

سروش

5

عاطفه   صلح جو

پزشکی

سروش

6

فرشته   تراکمه

پزشکی

سروش

7

شیدا   کمالی

پزشکی

سروش

8

مریم   رضایی

پزشکی

سروش

9

مینا   علیزاده

پزشکی

سروش

10

کیمیا   مصلی نژاد

پزشکی

سروش

11

نسرین   مینایی

پزشکی

سروش

12

مریم   احراری فر

پزشکی

سروش

13

الهام   زارع

پزشکی

سروش

14

اسماء   صدیق

پزشکی

سروش

15

فاطمه   جلوداری

پزشکی

سروش

16

الهه   اسماعیل پور

پزشکی

سروش

17

زهرا   خزاعی

پزشکی

سروش

18

فائزه   رشیدی

پزشکی

سروش

19

صبا   خردمندی

پزشکی

سروش

20

سیده زینب   حسینی

پزشکی

سروش

21

عصمت   ممبینی

دندان پزشکی

سروش

22

زهرا   باقری

دندان پزشکی

سروش

23

سارا  خدادادی

دندان پزشکی

سروش

24

اطهر   ناصری مجرد

دندان پزشکی

سروش

25

ساناز   صیادی

دندان پزشکی

سروش

26

سپیده   زارعی

دندان پزشکی

سروش

27

یاسمن   یوسفی

دندان پزشکی

سروش

28

آرمیتا   غلامرضا پور

دندان پزشکی

سروش

29

فریبا   فولادی

دندان پزشکی

سروش

30

مژده   خلفی

دندان پزشکی

سروش

31

سیده  فاطمه  بایگان

دندان پزشکی

سروش

32

فاطمه   بیک پور

دندان پزشکی

سینا

33

بهاره   انگالی

دندان پزشکی

سینا

34

پرنیا  بنایی زاهدانی

دندان پزشکی

سینا

35

پگاه   شادمهر

دندان پزشکی

سینا

36

نسرین   علیمردانی

هوشبری

پردیس  1

37

سحر   رضایی

هوشبری

پردیس 1

38

سحر  کریوند

هوشبری

پردیس 1

39

سحر   قادری

هوشبری

پردیس 1

40

مهدیه   گرگی

هوشبری

سینا

41

فاطمه   موج

هوشبری

سینا

42

معظمه   دشتی

هوشبری

سینا

43

شکوفه   باقری

هوشبری

سینا

44

صدیقه   عابدی

هوشبری

سینا

45

فاطمه   قاسمی

مامایی

پردیس  1

46

فاطمه   لاریان

مامایی

پردیس 1

47

هاجر  بی باک

مامایی

پردیس 1

48

عاطفه   معظمی گودرزی

مامایی

پردیس 1

49

سیده  زهرا   محمدی

مامایی

پردیس 1

50

محدثه   سهرابی

مامایی

پردیس 1

51

هانیه   ریاضی

مامایی

سروش

52

لیلا  کشاورزی

مامایی

سروش

53

راضیه   بحرانی

مامایی

سروش

54

فرزانه   حیدری  نژاد

مامایی

سروش

55

زهرا   دهقانی

مامایی

سروش

56

زهرا   حاتم زاده

مامایی

سینا

57

سیده   هدیه محمدی

مامایی

سینا

58

فائزه   عارفی

مامایی

سینا

59

لادن   دهقان

مامایی

سینا

60

ناهید  داوری

مامایی

سینا

61

کوثر  جاشویی

علوم آزمایشگاهی

پردیس  1

62

لیلا   کوثری

علوم آزمایشگاهی

پردیس 1

63

کوثر   کشاورز

علوم آزمایشگاهی

پردیس 1

64

طیبه   زارعی

علوم آزمایشگاهی

پردیس 1

65

الهام   خادم پور

علوم آزمایشگاهی

پردیس 1

66

الهه   صداقت

علوم آزمایشگاهی

سینا

67

زهرا   یوسفی

علوم آزمایشگاهی

سینا

68

فاطمه   نامداری

علوم آزمایشگاهی

سینا

69

فاطمه   عباسی

علوم آزمایشگاهی

سینا

70

سارا   عشایری

علوم آزمایشگاهی

سینا

71

فاطمه   آزاد منش

علوم آزمایشگاهی

سینا

72

نازنین  هوایی

علوم آزمایشگاهی

سینا

73

نازیلا  زنگنه

بهداشت  عمومی

پردیس  2

74

سکینه   خواجه

بهداشت عمومی

پردیس 2

75

فریده   قاسمی

بهداشت  عمومی

پردیس 2

76

زهرا  مردانی

بهداشت  عمومی

پردیس 2

77

سیما  نورافکن

بهداشت  عمومی

پردیس 2

78

مهشید  فریدونی

بهداشت  عمومی

سروش

79

زهره   ارشدی

بهداشت  عمومی

سروش

80

راحله   نوربخش

بهداشت  عمومی

سروش

81

فهیمه  امینی

" بهداشت  عمومی

سروش

82

فاطمه  فریبرزی

بهداشت  عمومی

سینا

83

محدثه   مموزاده

بهداشت  عمومی

سینا

84

فریده   درویشی

بهداشت  عمومی

سینا

85

زیبا   مرادی

بهداشت  عمومی

سینا

86

زینب   اله یاری

بهداشت  عمومی

سینا

87

عاطفه  اخگریان

بهداشت  محیط

پردیس 2

88

اسما  پاسالار

بهداشت  محیط

پردیس 2

89

مهدیه  رضایی

بهداشت  محیط

پردیس 2

90

سحر   صفوی نژاد فرد

بهداشت  محیط

پردیس 2

91

زهرا   جم پور

بهداشت  محیط

پردیس 2

92

مهسا   شهبازی

بهداشت  محیط

سروش

93

محدثه   کشاورز

بهداشت  محیط

سروش

94

زهرا   کرمی

بهداشت  محیط

سروش

95

سیده  فاطمه  امیری

بهداشت  محیط

سروش

96

زینب   تاجیک

بهداشت  محیط

سینا

97

مریم  نوری

بهداشت  محیط

سینا

98

مهسا  مرادی

بهداشت  محیط

سینا

99

عارفه   حسینی

بهداشت  محیط

سینا

100

خدیجه   رضایی

بهداشت   محیط

سینا

101

الهام  بهمن جا

پرستاری

پردیس 2

102

عاطفه  انصاری

پرستاری

پردیس 2

103

زهرا  کشاورز

پرستاری

پردیس 2

104

بنت الهدی   دادگری

پرستاری

پردیس 2

105

مهدیه  گله گیری زاده

پرستاری

پردیس 2

106

آرزو  حسین پور

پرستاری

سروش

107

زهرا   بحرینی

پرستاری

سروش

108

سیده  الهام  آوندی

پرستاری

سروش

109

سعیده  عزیزی

پرستاری

سروش

110

زینب   رضایی

پرستاری

سروش

111

بهناز   جمالی

پرستاری

سروش

112

فاطمه  مبرئی

پرستاری

سروش

113

پریسا  سالمی

پرستاری

سروش

114

یاسمن   گل کاری

پرستاری

سروش

115

زهرا   شوکتی

اتاق  عمل

پردیس 2

116

زهرا  موسوی

اتاق  عمل

پردیس 2

117

سیده فاطمه  بحرالعلوم

اتاق  عمل

پردیس 2

118

عاطفه  غلامی میرآبادی

اتاق  عمل

پردیس 2

119

مریم  جوکار

اتاق  عمل

پردیس 2

120

ندا  امیری بهمن بیگلو

اتاق  عمل

سینا

121

زهرا جنتی خواه

اتاق  عمل

سینا

122

خدیجه  شیخی

اتاق  عمل

سینا

123

هانیه  طالبی