اعلام اسامی متقاضیان خوابگاه به تفکیک نوع خوابگاه بر اساس امتیازبندی پذیرفته‌شدگان جدید مهرماه 1396

تاریخ نامه: 30 شهريور 1396
شماره نامه:
 
دانشجويي  |   

 

بسمه تعالی


ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اسامی متقاضیان خوابگاه به تفکیک نوع خوابگاه بر اساس امتیازبندی به شرح ذیل اعلام می گردد.

دانشجویان می بایست در روز شنبه مورخ 1/07/96 به اداره خوابگاه ها مراجعه و ضمن پرداخت هزینه ترم اول خوابگاه فرم معرفی نامه خود را دریافت و به خوابگاه مورد نظر مراجعه نمایند.

• برای دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که گواهی از اداره بهزیستی و کمیته امداد را تحویل داده اند هزینه به صورت دولتی محاسبه می گردد.

• هزینه خوابگاه در مورد دانشجویانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نمی باشند به این صورت میباشد که نیمه اول سنوات تحصیلی آنها هزینه بصورت مشارکتی و نیمه دوم سنوات تحصیلی هزینه خوابگاه به صورت دولتی محاسبه خواهد شد.

• هزینه خوابگاه برای دانشجویان در خوابگاه های مشارکتی به صورت نسبت 40 به 60 (40درصد سهم دانشجو و 60درصد سهم دانشگاه) و بر اساس بهای تمام شده هر سال تحصیلی محاسبه می¬گردد و هزینه می¬بایست در پایان هر ترم یا سال تحصیلی پرداخت گردد.

• هزینه خوابگاه دانشجویان بین الملل، انتقالی، مهمان و شبانه بصورت آزاد محاسبه می گردد.

 

سال تحصیلی

هزینه دانشجویان بین الملل، انتقالی، مهمان و شبانه

هزینه دانشجو روزانه

ترم اول

ترم دوم

ترم اول

ترم دوم

سال 96

1440000 تومان

1760000 تومان

576000 تومان

704000 تومان

 

 

به کلیه متقاضیان خوابگاه تعلق گرفته است

 

 

نام و نام خوانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

نام خوابگاه

راضیه رضایی عرب

9611113

پردیس 1

دنیا ابراهیمی

9612801

پردیس 1

لیلا حیاتداوودی

9611107

پردیس 1

مریم یاریان

9612427

پردیس 1

فریبا عبداللهی

9611119

پردیس 1

فاطمه اسمعیلی

مامایی

پردیس 1

سعیده بهرامی پور

9611104

پردیس 1

کوثر لیراوی

9613627

پردیس 1

فاطمه کشاورز

9613624

پردیس 1

میترا محمودی

9612826

پردیس 1

راضیه خسروی

9611108

پردیس 1

رویا صداقت

9611619

پردیس 1

نیلوفر بلیوند

9611606

پردیس 1

فاطمه جوان فکر

9611613

پردیس 1

زهره غلامی

9611622

پردیس 1

پریسا پیرایه

9612808

پردیس 1

مطهره شکوهی زاده

9612820

پردیس 1

فردوس دیلمی

9612210

پردیس 1

هانیه دهقانی

9611111

پردیس 1

زهرا عباسی

9611049

پردیس 1

 

نام و نام خوانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

نام خوابگاه

فاطمه ابرار

9611001

پردیس 1

زهرا جعفری

9611610

پردیس 1

بهناز سادات سید جعفری اولیا

تغذیه

پردیس 1

زهرا بهرسی

9611010

پردیس 1

پردیس عزیزی

9612217

پردیس 1

فاطمه ممنون

9613628

پردیس 1

مریم قاسمی

9611056

پردیس 1

معصومه ساحلی

9611115

پردیس 1

الهه جهانگیر

9613609

پردیس 1

کبرا بوستانی کللی

9613608

پردیس 1

نجمه زحمتیان

9613014

پردیس 1

فاطمه نورعلی

 

پردیس 1

زهرا حیدری

 

پردیس 1

کیمیا آسمانی

9613002

پردیس 2

نرجس شبانکاره نژاد

9612214

پردیس 2

طیبه عزیزی

9611051

پردیس 2

نازیلا زارعی

9611040

پردیس 2

ناهید خواجه

9612006

پردیس 2

سعیده انگالی

9612203

پردیس 2

فریبا مهبودی

9612219

پردیس 2

 

نام و نام خوانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

نام خوابگاه

صفورا زارعی نژاد

9611041

پردیس 2

زهرا خدر زاده

9611026

پردیس 2

نازنین دهقانی

961033

پردیس 2

راضیه دشتیان

9612207

پردیس 2

فاطمه رئیسی

9611035

پردیس 2

زکیه خدمی

9613614

پردیس 2

فاطمه مصدق

9611122

پردیس 2

آسیه کریمی پور زارع

9611060

پردیس 2

فاطمه اژدهاکش

9611002

پردیس 2

فاطمه امینی پور

9611602

پردیس 2

پریسا نظری

9611124

پردیس 2

سمیرا نبی عبدالیوسفی

9612425

پردیس 2

نیلوفر نیکنام

9612223

پردیس 2

توران بزشان

9616005

پردیس 2

کیمیا حیدری

9612316

پردیس 2

حانیه وحدانی

9612346

پردیس 2

سودابه اهرمی

9611102

پردیس 2

فاطمه پور نوروزی

9611105

پردیس 2

کوثر مصری

9613024

پردیس 2

لیلا شیخ حسن پور

9613620

پردیس 2

 

نام و نام خوانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

نام خوابگاه

غزاله رضایی

9612211

پردیس 2

زهره محمدی

9612339

پردیس 2

مریم رضائیان

9613621

پردیس 2

آناهیتا رستم زاد

9613010

پردیس 2

زینب مشتاقی

9611067

پردیس 2

سمیه فصیحی

9611055

پردیس 2

سیده محبوبه جعفری پور

9632304

آریانا 1

زهره محمدی

9612339

آریانا 1

نغمه زارع

پزشکی

آریانا 1

زهرا فریدونی

9652316

آریانا 1

زهرا داوری

9612708

آریانا 1

الهام طیبی خرمی

9612711

آریانا 1

رضیه فقیه

9652317

آریانا 1

حدیث مظفری

9632317

آریانا 1

هدیه دریانوردی

9612318

آریانا 1

زهرا کارگر بهبهانی

9612336

آریانا 1

زهرا جوکار

9612312

آریانا 1

نگار زارع

9612320

آریانا 1

هانیه مهدوی زاده

9612343

آریانا 1

ملیکا سیفی

9612710

آریانا 1

 

نام و نام خوانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

نام خوابگاه

مهرنوش فتحی علی کردی

9612714

آریانا 1

معصومه زارع

9612321

آریانا 1

مهدیه عابدی

9632311

آریانا 1

مینا رحمانی

9612319

آریانا 1

حدیث انصاری

9652304

آریانا 1

فاطمه نجات زاده

9652325

آریانا 1

زهرا حیدری مطلق

9632306

آریانا 1

میترا مختاری

9632316

آریانا 1

محدثه قاسمی

9612332

آریانا 1

سارا فهیمی

9612323

آریانا 1

اقدس قاسمی

9652318

آریانا 1

صدیقه بهمیاری

9652305

آریانا 1

مریم حافظی

9612314

آریانا 1

کیمیا کیومرثی

9612717

آریانا 1

طوبی نوشادی

9632707

آریانا 1

مانا کوشا

9612716

آریانا 1

فاطمه سادات سجادی

9652311

آریانا 1

فاطمه میرزایی

9612344

آریانا 1

فائزه حسن احمدی

9652306

آریانا 1

فاطمه محمدیان

9612340

آریانا 1

 

نام و نام خوانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

نام خوابگاه

سیده فاطمه دشتی

9652308

آریانا 1

مریم بمانا

9612306

آریانا 1

زهرا رادفر

9612009

آریانا 3

فاطمه امینی مقدم

9613604

آریانا 3

زهرا حیدری

9611023

آریانا 3

فرخنده عباسی

9611117

آریانا 3

شیوا شمسی

9611618

آریانا 3

نیلوفر عباسی

9611118

آریانا 3

آیه نژدی

9612221

آریانا 3

زهرا قیاسی

9611053

آریانا 3

مریم انصاری

9611007

آریانا 3

فائزه جدی

9611609

آریانا 3

فاطمه مهتدی

9611070

آریانا 3

سمانه دلاوبز

9611031

آریانا 3

مینا ایران منش

9613004

آریانا 3

نسترن میرحسینی

9612220

آریانا 3

نرجس امینی

9611005

آریانا 3

شیوا احراری

9613001

آریانا 3

فاطمه مزارعی

9612218

آریانا 3

مهسا کاظمی

9612018

آریانا 3

 

نام و نام خوانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

نام خوابگاه

زهرا خواجه کرمی

9612007

آریانا 3

مهناز باباعلی

9611008

آریانا 3

فرشته بوستانی کللی

9612001

آریانا 3

محدثه قایدی

9612016

آریانا 3

دلارام صفری ملک آبادی

9613018

آریانا 3

مژگان نورانی

9611073

آریانا 3

شیوا دانه چین

9612008

آریانا 3

معصومه سادات حسینی

9611021

آریانا 3

فاطمه آبزن