ثبت.نام


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی 1397/2/29
ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال 1396 1396/8/8
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 97-96 1396/7/25
اطلاعيه ثبت نام دانشجويان کارشناسی ناپیوسته سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/7/24
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-1396 1396/6/25
اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-1396 1396/6/25
اطلاعیه ثبت نام حضوری دانشجويان جديدالورود سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/6/25
اطلاعيه ثبت نام اینترنتی دانشجويان جديدالورود سال 97-96 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1396/6/25
قابل توجه دانشجویانی که تاکنون موفق به ثبت نام وام نشده اند 1395/10/20
اطلاعیه ثبت نام و معافیت از طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 1395/10/1
ثبت نام مشولين طرح قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 1395/7/11
ثبت‌نام ازدواج دانشجویی 1395/7/5
اطلاعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورودکارشناسی ناپيوسته سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/6/31
اطلاعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورود کارشناسی ارشد سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/6/15
فراخوان ثبت نام اردوی جهادی دانشگاهیان - مهلت ثبت نام 15 تیرماه 1395 1395/4/2
مهلت ویرایش اطلاعات ثبت نامی در آزمون استخدام شرکتی سال 1395 1395/2/29
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته‌های تخصصی پزشکی - اردیبهشت 1395 1395/2/1
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 95-94 ورودی مهرماه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394/6/18
آگهي ثبت‌نام کانديداهاي چهارمین دوره انتخابات شوراي عالي سازمان نظام پرستاري 1394/6/3
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی 1394/5/17
12
 
< >