خدمات غیرالکترونیک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1396/12/7 0:0

 

 

شناسنامه خدمت فرایند خدمت شناسه خدمت  عنوان خدمت
16021012102 بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی
16061012103 رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی نظارت و اعتباربخشی موسسات سلامت
18051012104 برگزاری سیمنار ها و کارگاه های آموزشی جهت توانمندسازی کارشناسان ستادی و بیمارستانی
16041017000 صدور کارت بهداشت
13011018101 صدور مجوز شرکتهای مبارزه با حشرات و سم پاشی
  صدور مجوز شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
  صدور مجوز آموزشگاه بهداشت اصناف
  صدور مجوز شرکتهای ارائه دهنده خدمات سلامت شغلی
  صدور کارت دانشجویی تغذیه
  صدور پروانه بهره برداری کارخانه و کارگاه ها
  صدور پروانه ساخت
       
       
       
       


   
تعداد بازدید:   ۱۵۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >