مناقصه پروژه تكميل احداث آزمايشگاه قدس واقع در شهرستان كنگان

1395/5/2 0:0

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تكميل احداث آزمايشگاه قدس واقع در شهرستان كنگان را برگزار نماید. لذا از کلیه پيمانكاران حداقل رتبه 5 ابنيه ساختمان دعوت به عمل می‌آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر - خیابان معلم - روبروی جایگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر - دبیر خانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد و نقشه را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده و در طی مهلت تحویل اسناد مناقصه تسلیم نمایند.

 

عنوان

متراژ

واحد

مبلغ ضمانتنامه

برآورد

ساختمان

490

متر مربع

395.000.000

7.694.742.872

سپتيك

30

متر مكعب

82.801.394

پياده‌رو

77.25

متر مربع

120.547.677

جمع كل

7.898.091.950

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه بوشهر – خیابان معلم روبروي مصلا نماز جمعه بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مهلت اخذ اسناد مناقصه:  از تاريخ 28/4/95 لغایت 3/5/95 ساعت 14:30

مهلت تحويل اسناد:  از تاريخ  4/5/95 لغایت 16/5/94  ساعت  14:30 

پاكت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 17/5/95 ساعت 13:30 در دفتر معاونت توسعه و مديريت دانشگاه بازگشايي مي‌گردد. متقاضیان می‌توانند مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و هم به صورت فیش واریزی به حساب دانشگاه واریز نمایند.

هزينه درج آگهي مزایده به عهده برنده مزایده  مي‌باشد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     آزمایشگاه     قدس     شهرستان.کنگان    

تاریخ بروز رسانی:   2 امرداد 1395

تعداد بازدید:   ۵۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >