مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دارای مجوز

1395/10/6 0:0

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بوشهر

 

مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دارای مجوز

از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بوشهر

رديف

نام مركز

نام مؤسس

وضعيت

فعاليت كنوني

(فعال / غير فعال)

شهر

محل فعاليت

تلفن مركز

تلفن همراه

1

سیراف

رضا محمودی

فعال

بوشهر

077-35560365

09177712847

2

فجر

قاسم بازیار

فعال

بوشهر

 

09176302316

3

امید سلامت

امید نیکنام

فعال

برازجان

 

09173786199

4

مرهم

فاطمه روایی

و  امین داوودی

فعال

بوشهر

077-33448700

09177311671

 

 


   
تعداد بازدید:   ۱۵۸۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >