مناقصه پروژه احداث پانسيون دو واحدي بيمارستان امام حسين (ع) اهرم

1396/11/11 0:0

 

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسيون دو واحدي بيمارستان امام حسين (ع) اهرم واقع در شهرستان تنگستان را برگزار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

متراژ

واحد

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

1

ساختمان

165.67

متر مربع

215.000.000 ريال

3.954.722.380

2

پياده رو

71

متر مربع

247.617.217

3

سپتيك

30

متر مكعب

88.919.375

 

جمع كل

 

 

 

4.291.258.972

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه   

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 96/11/10 لغايت 96/11/16 ساعت 14:30 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 96/11/17 لغايت 96/11/28 ساعت 14:00 بعدازظهر

مكان تحويل اسناد: به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه

اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ 96/11/29 ساعت 12:40 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     پانسیون     بیمارستان     امام.حسین    

تاریخ بروز رسانی:   20 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۱۳۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >