میز خدمات دانشگاه - پژوهشی

1397/2/17 0:0

لیست خدمات معاونت تحقیقات و فناوری:

  دریافت گزارش نهایی  طرح های تحقیقاتی

بخش مالی طرحهای تحقیقاتی

پیگیری امور مربوط به طرح‌های پژوهشی پیش از تصویب

دریافت گزارش‎های شروع، سه ماهه طرح و بررسی آنها

تنظیم گزارش عملکرد دوره‌ای و موردی از طرح های اجرایی مصوب، پایان یافته، در دست اجراء و متوقف شده

صدور گواهی‎های مربوط به مجری و همکاران طرح تحقیقاتی

صدور معرفی‌نامه جهت انجام فعالیت‎های تحقیقاتی در سازمان‎ها و وزات‌خانه‌های مختلف و شركت‌های خصوصی و دولتی

عضویت کتابخانه مرکزی و اقماری

امانت و بازگشت خودکار کتاب

پذیرش و انتشار مقالات در قالب مجله علمی پژوهشی طب جنوب

پذیرش و انتشار مقالات در قالب نشریه علمی پرستاری گروه های آسیب پذیر

 

 

مراکز تحقیقات

 

کتابخانه

 

 

 آیین نامه ها و دستورالعمل ها

کارگاه ها

 هفته پژوهش

سامانه مدیریت مطالعات پژوهشی (پژوهشیار)

 

 

 


   
تعداد بازدید:   ۲۶۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >