مناقصات
1 2 3 4 5

13 شهريور 1396
آگهی مناقصه تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

30 امرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه و سپتيك پايگاه بهداشتي درماني امام حسن (ع) واقع در شهر خورموج

 

28 امرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان مركز بهداشتي درماني شهدا واقع در شهر بوشهر

 

17 امرداد 1396
آگهی فراخوان عمومی فروش خوابگاه دانشجویی ساحل و احداث خوابگاه دانشجویی

 

31 تير 1396
آگهی مناقصه خريد يك دستگاه بالن پمپ داخل آئورت جهت مركز آموزشي درماني قلب بوشهر

 

3 تير 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان و محوطه وسپتیک مرکز بهداشتي درماني حضرت زينب (س) واقع درشهرستان بوشهر

 

30 خرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان وسپتیک وپیاده رو مرکزروستایی پهلوان کشی

 

30 خرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه احداث ساختمان وسپتیک بهداشتی ودرمانی امیرالمومنین(ع) کلمه

 

27 خرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه بهداشت جواد الائمه واقع در شهرستان دشتستان

 

27 خرداد 1396
آگهی مناقصه پروژه پايگاه بهداشت خواجه احمد واقع در شهرستان جم

 
1 2 3 4 5
 آرشیو
  
از تا

< >