بیماری.ایدز


27 امرداد 1397
پیشگیری از بیماری ایدز در کمپ‌های ترک اعتیاد دیلم صورت گرفت
کارشناس مسئول بیماری‌های واگیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گفت: به‌منظور شناسایی و بیماریابی ایدز، شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم با همکاری اداره بهزیستی از معتادان مستقر در کمپ ترک اعتیاد بویرات، آزمایش رایگان ایدز به‌صورت کیت تشخیص سریع انجام دادن ...

 

7 آذر 1394
آموزش مهم‌ترین راهکار پیشگیری از بیماری ایدز است
رییس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: آموزش واطلاع رسانی به همه افراد جامعه یکی از مهمترین برنامه‌های استراتژیک کشور در پیشگیری از HIV وایدز می باشد.

 
 
 
< >