جوندگان


12 مهر 1396
اجرای طرح مبارزه با جوندگان در پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مرحله اول طرح مبارزه با جوندگان در محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اجرا شد.

 
 
 
< >