دکتر.سروش.گرمسیری‌نژاد


17 تير 1397
کانون سلامت محله تشکیل می‌شود
قائم‌مقام رییس دانشگاه در امور مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به‌شدت پیگیر تشکیل کانون سلامت محله است.

 
 
 
< >