دکتر.علی.لجات


21 خرداد 1397
جوان 32 ساله آبپخشی از حادثه برق‌گرفتگی جان سالم به در برد
با تلاش تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش جوان 32 ساله آتش‌نشان آبپخشی از حادثه برق‌گرفتگی جان سالم به در برد.

 
 
 
< >