رضا.آبشیرینی


7 اسفند 1396
مسئول بسیج دانشجویی استان بوشهر: جریان سازی و نقش‌آفرینی از رسالت‌های مهم بسیج دانشجویی است
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی عمار استان بوشهر گفت: جریان سازی و نقش‌آفرینی از رسالت‌های مهم بسیج دانشجویی است.

 

13 بهمن 1395
مسئول بسیج دانشجویی بوشهر: کنگره شهدای دانشجوی استان بوشهر برگزار می‌شود
مسئول بسیج دانشجویی استان بوشهر گفت: کنگره شهدای دانشجوی استان بوشهر باهدف معرفی و الگوپذیری از شهید شاخص سال و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه دانشگاهی برگزار می‌شود.

 
 
 
< >