ساحل.خلیج.فارس


13 مهر 1395
ساحل خلیج‌فارس پذیرای دانش آموزان و قلب سالم بود
به مناسبت هفته ملی قلب جشنواره مجسمه‌سازی در سواحل نیلگون خلیج‌فارس با حضور دانش آموزان برگزار شد.

 
 
 
< >