سبد.کالا


25 اسفند 1395
توزیع سبد غذایی بنیاد علوی در دیّر
سبد غذایی بنیاد علوی به مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار شهرستان دیّر اهدا شد.

 

25 اسفند 1395
توزیع 356 سبد کالا بین مادران شیرده و باردار در دشتستان
روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان از توزیع مرحله چهل و سوم هدایای مقام معظم رهبری طرح سلامت، در دشتستان خبر داد.

 

1 اسفند 1395
176 سبد کالا میان مادران شیرده و باردار تنگستان بوشهر توزیع شد
مسئول بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان تنگستان گفت: توزیع 176 سبد کالا میان مادر شیرده و باردار این شهرستان با حضور نمایندگان بنیاد علوی، کارشناس مسئول برنامه تغذیه شهرستان انجام شد.

 

12 آبان 1395
توزیع سبد کالا بین مادران شیرده و باردار در شهرستان عسلویه
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه گفت: سبدهای غذایی هدایای مقام معظم رهبری بین مادران شیرده و باردار دچار سو تغذیه در شهرستان عسلویه توزیع شد.

 

9 آبان 1395
توزیع مرحله هشتاد و یکم سبد غذایی بنیاد علوی در شهرستان دیّر
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از مرحله هشتاد و یکم توزیع سبدهای غذایی هدایای مقام معظم رهبری توسط بنیاد علوی در شهرستان دیّر خبر داد.

 

8 آبان 1395
مسئول واحد بهبود تغذیه ستاد دشتستان: ۳۵۶ سبد کالا بین مادران شیرده و باردار در دشتستان توزیع شد
مسئول واحد بهبود تغذیه ستاد شهرستان دشتستان از توزیع ۳۵۶ سبد کالا بین مادران شیرده و باردار در دشتستان خبر داد.

 
 
 
< >