شهیدگمنام


26 فروردين 1396
پایان اعتکاف، آغاز پیمان با شهید گمنام
دانشجویان معتکف دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شامگاه پنجشنبه در پایان آیین اعتکاف، با حضور بر مزار شهید گمنام دانشگاه، با شهدا تجدیدعهد و پیمان کردند.

 
 
 
< >