شهید.عبدالحسین.فخرایی


17 اسفند 1394
مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در امور ایثارگران : خانواده معظم شهدا گنجینه ارزشمند جامعه اند
مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در امور ایثارگران گفت : شهدا ، جانبازان و خانواده معظم آنها گنجینه‌های ارزشمند جامعه ما هستند که باید مورد تکریم و تجلیل قرار گیرند .

 
 
 
< >