شهید.عبدالمجی.راویان


27 آذر 1396
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: خانواده‌های شهدا پرچم‌داران راستین عرصه‌های معرفت هستند/ گزارش تصویری
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خانواده شهدا به‌عنوان طلایه‌داران و پرچم‌داران راستین عرصه‌های عشق و معرفت هستند.

 
 
 
< >