شورایوسلامت


31 تير 1397
فرماندار شهرستان دشتی تأکید کرد: اصلاح و بهبود سبک زندگی و الگوی تغذیه‌ای افراد جامعه ضروری است
فرماندار شهرستان دشتی گفت: اصلاح و بهبود سبک زندگی و الگوی تغذیه‌ای افراد جامعه ضروری است.

 

16 تير 1397
فرماندار دیر: موافق حضور شرکت‌های تهدیدکننده سلامت در شهرستان دیّر نیستیم
فرماندار دیّر گفت: اگرچه اشتغال برای ما مهم است اما سلامت شهروندان از آن مهم‌تر است و اگر شرکتی سلامت مردم را به مخاطره اندازد ما با حضور آن در شهرستان دیّر موافق نیستیم.

 
 
 
< >