عقرب‌گزیدگی


23 خرداد 1397
عقرب گزیدگی و راه‌های مقابله با آن
عقرب گادیم (زردرنگ) یکی از خطرناک‌ترین و سمی‌ترین عقرب‌های جنوب غربی ایران است

 

16 خرداد 1396
عقرب گزیدگی و راه‌های مقابله با آن
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: در تمام دنیا عقرب گزیدگی از مسایل مهم بهداشتی درمانی است، که زندگی انسان‌ها را بخصوص در مناطق گرمسیری به خطر می‌کشاند.

 

21 شهريور 1395
متخصص دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: سالانه شاهد بیش از یکهزارو 600 مورد عقرب گزیدگی در استان بوشهر هستیم
متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: سالانه در استان بوشهر شاهد 1686 مورد عقرب گزیدگی هستیم که بیشترین آمار در ماه‌های گرم سال و در کودکان مشاهده‌شده است.

 
 
 
< >