لبنیات


6 تير 1397
فعالیت کارگاه‌های تولید لبنیات سنتی در بوشهر مورد بازرسی قرار گرفت
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: در راستای کنترل و پایش فعالیت کارگاه‌های تولیدی محصولات سنتی و با توجه به فصل گرما فعالیت کارگاه‌های تولید لبنیات سنتی در بوشهر مورد بازرسی قرار گرفت.

 

29 خرداد 1396
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: بوشهری‌ها محصولات لبنی را از مراکز تحت نظارت بهداشت تهیه کنند
مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بوشهری‌ها محصولات لبنی را از مراکز تحت نظارت بهداشت تهیه کنند.

 
 
 
< >