مدیرتعالی‌فرهنگی.امور‌فوق‌برنامه.کرسی‌های‌آزاد‌اندیشی


9 ارديبهشت 1394
مجموعه فرهنگی دانشگاه باید تولید فکر واندیشه کند
قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: مجموعه فرهنگی دانشگاه باید تولید فکر و اندیشه کند تا تا منجر به ارتقای شاخص‌های فرهنگی شود.

 
 
 
< >