معاینات.پزشکی.دانش‌آموزان


29 تير 1395
پنجاه‌درصد از دانش آموزان شهرستان گناوه مراقبت و معاینه شدند
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: مراقبت و معاینات پزشکی دانش آموزان پایه‌های اول، چهارم و هفتم در تمامی مراکز سلامت جامعه و خانه‌های بهداشت شهرستان گناوه در حال انجام است و تاکنون 50 در صد از دانش آموزان شهرستان مراقبت و معاینه شده‌اند.

 
 
 
< >