مهندس.مجید.یزدانی


23 امرداد 1397
با انتخاب کوله‌پشتی مناسب از بیماری‌های اسکلتی- عضلانی کودکان خود پیشگیری کنید
کارشناس واحد بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: با انتخاب کوله‌پشتی مناسب از بیماری‌های اسکلتی- عضلانی کودکان خود پیشگیری کنید.

 

10 تير 1397
گرمازدگی و راه‌های مقابله با آن
از بین رفتن تعادل دمایی بین حرارت ناشی از سوخت‌وساز بدن و گرمای دریافتی از محیط با گرمای دفع شده از بدن باعث وقوع گرمازدگی می‌شود.

 

16 مهر 1396
رعایت موازین ارگونومی برای مدرسه بسیار ضروری و حایز اهمیت است
کارشناس بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه عنوان داشت: مطابق بودن محیط کار و شغل با فرد یا همان ارگونومی بسیار حائز اهمیت است و این مهم در دوران مدرسه که شامل تجهیزات و فضای آموزشی دانش‌آموز است نیز بسیار مهم و ضروری است.

 

31 تير 1396
حفظ سلامت شاغلین در حوزه پسماند دارای اهمیت ویژه است
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: حفظ سلامت شاغلین در حوزه پسماند به دلیل ماهیت کار این قشر از کارگران دارای اهمیت ویژه است.

 

14 اسفند 1395
شهروندان ایمنی در استفاده از گاز خانگی را جدی بگیرند
کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: توسعه لوله‌کشی گاز خانگی و استفاده از این نعمت خدادادی جهت رفاه حال مردم یک موهبت است، این در صورتی است که باید تمامی موازین ایمنی جهت استفاده صحیح از آن اعمال گردد.

 

24 بهمن 1395
کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه: خدمات بهداشت حرفه‌ای به شاغلین کارگاه‌های تولیدی و خدماتی ارائه می‌گردد
کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: خدمات بهداشت حرفه‌ای به شاغلین کارگاه‌های تولیدی و خدماتی ارائه می‌گردد.

 

5 دی 1395
با انتخاب کوله‌پشتی مناسب از بیماری‌های اسکلتی عضلانی کودکان خود پیشگیری کنید
کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: انتخاب یک کوله‌پشتی مناسب که موجب شود بار حمل شده توسط دانش‌آموز به‌صورت متقارن نگهداری شود، می‌تواند از بیماری‌های اسکلتی عضلانی کودکان پیشگیری کند.

 
 
 
< >