اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روایت تصویر

4 شهريور 1396
در اردوی جهادی شهید ابراهیم هادی که به مدت ۱۰ روز از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور ماه با حضور60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در روستاهای کرّی، کلات و سالم آباد دهستان بوالخیر از توابع شهرستان تنگستان بوشهر برگزار شد، خدمات متنوع فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی به روستاییان این مناطق ارایه شد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.