انتصاب اعضای کمیته ورزشی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

29 تير 1394
در راستای گسترش و توسعه ورزش های همگانی و قهرمانی در سطح کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه طی حکمی از طرف معاون توسعه مدیریت و منابع و رییس کمیته ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، اعضای کمیته ورزشی کارکنان دانشگاه منصوب شدند.

اسامی اعضای کمیته ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به شرح ذیل می باشد:

 

1.        علی کمالی                                دبیر کمیته

 

2.        سیما مکه                                  نائب رییس بانوان

 

3.        مهرماه دیوانی                             عضو کمیته و نماینده بانوان

 

4.        مسعود شاهینی                        عضو کمیته و نماینده بیمارستان ها

 

5.        سید محمد حسن هاشمی          عضو کمیته و نماینده معاونت ها

 

6.        حسن خسروی                          عضو کمیته و نماینده معاونت ها

 

7.        هوشنگ زنده بودی                      عضو کمیته و نماینده شبکه های بهداشت و درمان

 

8.        جمال حسین جوادی                     عضو کمیته و نماینده پایگاه مقاومت جابربن حیان

 
انتهای پیام/ م.پ 1025

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.