مناقصه پانسيون پزشکان دو واحدي دلوار واقع در شهرستان تنگستان

تاریخ نامه: 27 شهريور 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

 

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، پانسيون پزشکان دو واحدي دلوار واقع در شهرستان تنگستان را احداث نمايد، لذا از کليه شرکت‌هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي‌آيد وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد و شرايط مناقصه به آدرس بوشهر - خيابان معلم روبروي جايگاه نمازجمعه - دانشگاه علوم پزشکي - دبيرخانه مرکزي مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از نقشه‌ها و اسناد را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانت نامه

متراژ زيربناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

تنگستان

40.000.000

(چهل ميليون ريال)

ساختمان : 123.5 مترمربع

پياده رو : 55 متر مربع

سپتيک : 24 متر مکعب

1.415.114.412

ريال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: ‌دبيرخانه مرکزي دانشگاه - از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

حداقل پايه مجاز شرکت در مناقصه: رتبه 5 ساختمان

مهلت اخذ اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري 5/7/93 ساعت 2:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت 30/2 بعدازظهر 16/7/93

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

پاکات در تاريخ 19/7/93 ساعت 14 در مديريت امور مالي دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

 کلمات کلیدی:
مناقصه     پانسیون.پزشکان     تنگستان    

تاریخ بروز رسانی:   29 شهريور 1393

تعداد بازدید:   ۲
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >