""ویرایش ثبت نام ""آگهي جذب نیروی متصدی خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(تا 7 دی ماه ساعت 12ظهر)

تاریخ نامه: 22 آذر 1401
شماره نامه:
 
استخدام  |   
« بسمه تعالي »
آگهي جذب نیرو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز ، جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بر اساس مجوز شماره های 2165 مورخ    1401/01/23    و 9406 مورخ 1401/03/21 مصوب کمیته سرمایه انسانی  شماره 4089 مورخ   1401/02/05 به  تعداد 13 نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه ، به صورت قرارداد شرکتی  پزشک خانواده  به شرح ذيل جذب نمايد.


جدول رشته شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسیت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت چهارروستایی گناوه

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت بندرریگ گناوه

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی عسلویه

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع شهری  و روستائی عسلویه

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت زبار عسلویه

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت شیف بوشهر

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت مهدی دیر

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری بردستان دیر

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت سیراف کنگان

2 نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

آموزشگاه بهورزی جم

1 نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت وحدتیه دشتستان

1 نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم(کلیه رشته ها )

متصدی خدمات عمومی

مرکز خدمات جامع سلامت محمدی گناوه

1نفر

مرد

پایان سوم متوسطه یا دیپلم (کلیه رشته ها)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *شرح وظایف این شغل شامل سرایدار،خدماتی و نگهبانی می باشد :
1 -  شرایط عمومی داوطلبان
1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
2/1- داشتن تابعیت ایران
3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت
4/1- ارائه گواهی عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردانها
5/1- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  
6/1- نداشتن منع استخدام در دستگاه¬های دولتی به¬ موجب آرای مراجع قانونی
7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه¬های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
9/1- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می¬شوند بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 1/1/ 1398 رسیده است.
تبصره : ماده 34  دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی (استخدام پذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی، روانی، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است).

2- شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی
 1/2 - سن : حداقل 18 سال تمام وحداکثر 30 سال تا تاریخ انتشار آگهی
موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر ،حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
-    جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر ،از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
-    سایر مشمولین سهمیه 25درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون ،مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل می باشند در غیر  اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد
-    پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
-    داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
-    سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 5 سال
*به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/08/19 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 5 سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.
*به افرادی که در مراکز تابعه دانشگاه شاغل بوده اندو شرایط سنی ندارند با ارائه گواهی معتبر  به ازای مدت خدمت از سن آنها کسر گردد.

2/2-پرداخت مبلغ 500/000 ريال (پانصد هزار ريال) به شماره شناسه واريز 386080873124004006000000000800  و شبا حساب 490100004001080803025348 IR به نام معاونت توسعه و منابع دانشگاه نزد بانک ملی مرکزی.
 اولويت ها :
افراد ی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند :
الف- ايثارگران بر اساس بند 7 آگهی مربوطه
ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد شامل :
جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و بالای یکسال اسارت
پدر ، مادر ،خواهر و برادر شهید
ایثارگران سهمیه پنج درصد شامل :
رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت

3- نحوه اطلاع رسانی و ثبت نام ومدارک مورد نیاز :
1/3- ثبت نام و اطلاع رسانی صرفاً به صورت الکترونیکی  از تاریخ 1401/09/23  لغایت 1401/10/05 و  از طریق سایت دانشگاه به آدرس: www.bpums.ac.ir می گیرد.
.متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند، نسبت به ثبت نام به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.و پس از تایید ثبت نام و چاپ فرم تقاضانامه ،کدرهگیری را نزد خود نگهداری نمایند.
*کارت ورود به جلسه ازمون متعاقباً بر روی سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام :
- تکمیل فرم درخواست شغل بصورت کامل
- یک قطعه عکس 4×3  جدید و تمام رخ با فرمت JPG با حجم حداکثر 100 کیلوبایت مربوط به سال جاری و زمینه سفید اسکن و بارگذاری شود.
-  تصویر مدرک تحصیلی
- تصویر کارت ملی (پشت و رو)
- تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
- تصویر فیش واریزی
- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت جهت برادران
- مستندات ایثارگری
-مستندات دال بر بومی بودن

3/3- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و عواقب آن بر عهده فرد متقاضی می باشد.  
5 - مواد امتحان :
1/5- امتحان عمومی شامل دروس ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضیات، کامپیوتر، اطلاعات عمومی، گزارش نویسی که به تعداد 60 سوال چهارگزینه ای و زمان آزمون 75 دقیقه می باشد.. سوالات فاقد نمره منفی می باشد.
6- حد نصاب = 50درصد×  میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای بالاترین امتیاز در هر شغل محل

7- تذکرات :
1/7- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان ، مفقودین ، آزادگان کمتر از یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی ، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
2/7- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین و مقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می‌یابد . از 30 درصد فوق¬الذکر ، بیست وپنج (25) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک¬سال و بالای یکسال اسارت و پدر و مادر، خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج (5) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25) درصد و آزادگان زیر یک (1) سال اسارت اختصاص می یابد.
3/7- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد.  
4/7- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن ، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
5/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطلاعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعلام می نماید با مستنداتی که در اعلام نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی(بالاتر و پایین تر )،پایان خدمت یا معافیت دایم،سن،ایثارگری و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی،مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد،هیچ گونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون استخدامی موسسات،(اعلام نتایج اولیه، ،تائیدگزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم استخدامی) امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
 6/7- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی بیمارستان/ مرکز بهداشت شهرستان، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به ¬جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
7/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
8/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
9/7-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفيت پيش بيني شده میباشد
10/7- بیمارستان /شبکه هیچگونه تعهدی جهت تامین غذا ، ایاب و ذهاب و  مسکن پذیرفته شدگان ندارد.
13/7- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام می باشد.

سهميه بومی
1-    با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/07/027 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1399/06/16 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم  (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.
الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد.
ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش
شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن
ملاک عمل قرار گیرد.
د- در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.
و- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

جهت دریافت فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-شرکتی 1401 کلیک نمایید.

جهت دریافت فرم درخواست شغل متصدی خدمات عمومی شرکتی  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  کلیک نمایید.

داوطبین محترم جهت ویرایش ثبت نام کلیک نمایید.کلمات کلیدی:
آگهي.جذب.نیرو.     متصدی     خدمات     عمومی    

تاریخ بروز رسانی:   7 دی 1401

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >