مناقصه احداث دو واحد منازل پزشکان دلوار شهرستان تنگستان

تاریخ نامه: 20 بهمن 1393
شماره نامه:
 
مناقصه  |   

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث دو واحد منازل پزشکان دلوار واقع در شهرستان تنگستان را برگزار نمايد، لذا از کليه پيمانکاران شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ساختمان دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از اسناد و نقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

مبلغ ضمانتنامه

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

1

احداث دو واحد منازل پزشکان دلوار

تنگستان

50.000.000

ریال

ساختمان: 163 متر مربع

پياده رو: 48 متر مربع

سپتيک : 24 متر مکعب

1.957.613.204

ریال

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ تا پايان وقت اداري 27/11/93 ساعت 2:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا ساعت 2:30 بعدازظهر 9/12/93

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 10/12/93 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه واريز نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

 لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     منزل.پزشکان     دلوار     شهرستان.تنگستان    

تاریخ بروز رسانی:   20 بهمن 1393

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >