آزمون


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
آزمون شرکتی نگهبان جهت انجام آزمون عملی( BMI و تست ورزش) 1403/2/5
راهنماي دریافت کارت آزمون شرکتی مراقب سلامت و ماما مورخ 1403/01/26 1403/1/21
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی پیمانی 1402/12/23
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی حجمی نگهبان 1402/12/21
اطلاعیه چهارم آزمون فوریتهای پزشکی( ویژه آقایان) 1402/10/9
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جذب نیروی شرکتی سال 1402 1402/9/12
اطلاعیه زمانبندی ارائه و بررسی مدارک معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 1402/7/28 1402/9/4
برگزاری آزمون فراخوان دفاتر خدمات سلامت در تاریخ 1402/10/7 1402/8/22
کارت ورود به جلسه آزمون پیمانی وزارت بهداشت بر روی سایت مرکز جهاد دانشگاهی 1402/7/26
اطلاعیه تکمیل فرم امتیاز کرونا جهت داوطلبان آزمون استخدامی پیمانی متمرکز وزارت بهداشت – سال 1402 1402/7/12
اصلاحیه نتیجه آزمون رشته شغلی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی آزمون 1402/05/02 1402/7/9
نتایج نهایی آزمون پیمانی مورخ 1402/05/02 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/7/4
انتشار دفترچه آزمون استخدامی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی 1402/6/22
اطلاعیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر "ویژه مشمول امتیاز کرونا" 1402/6/8
راهنماي دریافت کارت آزمون استخدامي تاريخ 1402/05/02 1402/4/27
اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1402/4/11
لغو آزمون استخدامی نیروهای شرکتی مورخ 1401/12/8 1402/1/8
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی فوریتهای پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان مورخ 12/11/1401 1401/11/24
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی فوریت های پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان 1401/11/12 1401/11/10
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی (متصدی خدمات عمومی ) جهت مراکز خدمات جامع سلامت استان 1401/11/1
12345
 
< >