های


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه چهارم آزمون فوریتهای پزشکی( ویژه آقایان) 1402/10/9
اصلاحیه نتیجه آزمون رشته شغلی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی آزمون 1402/05/02 1402/7/9
نتایج نهایی آزمون پیمانی مورخ 1402/05/02 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/7/4
لیست پذیرفته شدگان نهایی دانش آموزان هنرستان کار و دانش بهیاری 17 شهریور برازجان 1402/6/11
ثبت نام دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی 1402/4/18
لغو آزمون استخدامی نیروهای شرکتی مورخ 1401/12/8 1402/1/8
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی فوریتهای پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان مورخ 12/11/1401 1401/11/24
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی فوریت های پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان 1401/11/12 1401/11/10
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی (متصدی خدمات عمومی ) جهت مراکز خدمات جامع سلامت استان 1401/11/1
نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی شرکتی مورخ1401/07/19 1401/8/18
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی جهت اورژانس و نیروی شرکتی نگهبان – سرایدار 26 شهریورماه 1401 1401/6/17
لیست پذیرفته شدگان نهایی هنرستان کار و دانش بهیاری الزهرا(س) گناوه مردادماه سال 1401 1401/5/23
نتايج نهایی آزمون کتبی و مصاحبه بهورزي قراردادی و پیمانی سال 1399 1400/5/23
لیست پذیرفته شدگان نهایی هنرستان کار و دانش بهیاری الزهرا(س) گناوه شهریورماه سال 1399 1399/6/25
شیوه نامه پرداخت تسهیلات ویژه بنگاه های به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا 1399/4/10
قابل توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1397/10/23
برگزاری آزمون عملی معرفی شدگان رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی 1397/8/9
ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - بهمن ماه 1396 1396/11/17
برگزاری آزمون عملی معرفی شدگان رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی 1396/8/2
پذیرفته شدگان نهایی سایر خوشه ها آزمون استخدامی مورخ 21/8/95 جهت مراجعه به گزینش و تشکیل پرونده 1396/7/25
12
 
< >