و


12345
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه تامین نیروی انسانی دانشگاه در قالب پیام آوران بهداشت 1403/4/19
پنجمین جشنواره ملی شعر سلامت 1403/3/26
فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی با هدف تولید محصولات آموزش تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف علوم 1403/3/16
آزمون شرکتی نگهبان جهت انجام آزمون عملی( BMI و تست ورزش) 1403/2/5
فراخوان دعوت به همکاری پزشکان جهت تاسیس مرکز مشاوره ژنتیک غیر دولتی 1403/1/27
راهنماي دریافت کارت آزمون شرکتی مراقب سلامت و ماما مورخ 1403/01/26 1403/1/21
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی پیمانی 1402/12/23
دریافت کارت آزمون جذب نیروی شرکتی حجمی نگهبان 1402/12/21
آگهی ثبت نام الکترونیکی پذیرش و استخدام بهورز پیمانی در سال 1402 1402/12/15
آگهي جذب نیرو نگهبان قرارداد شرکتی(حجمی) 1402/12/14
آگهی پذیرش و استخدام بهورز پیمانی در سال 1402دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402/11/29
بیستمین فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1402/11/28
اطلاعیه چهارم آزمون فوریتهای پزشکی( ویژه آقایان) 1402/10/9
آگهی جذب نیرو قراداد شرکتی بیمارستان قلب بوشهر 1402/10/4
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جذب نیروی شرکتی سال 1402 1402/9/12
آگهي جذب نیرو قرارداد شرکتی مرکز خدمات جامع سلامت شیرینو وسیراف 1402/9/8
آگهي جذب نیرو قرارداد شرکتی مراقب سلامت مرکز خدمات جامع سلامت قدس 1402/9/8
آگهي جذب نیروی شرکتی مورد نياز اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1402 1402/9/5
اطلاعیه زمانبندی ارائه و بررسی مدارک معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی مورخ 1402/7/28 1402/9/4
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 1402/9/1
12345
 
< >