پذیرش


12
شمارهعنوانتاریخ صدور
لیست پذیرفته شدگان مرحله اول پذیرش دانش آموز هنرستان کاردانش بهیاری گناوه 1401 1401/5/11
آگهی ویرایش اطلاعات پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1401 1401/4/24
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1400/6/23
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1400/6/14
اطلاعیه لغو آزمون پذیرش بهورز "پیمانی و قراردادی" 1400/5/6
نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش بهورز درقالب استخدام پیمانی و قراردادی مورخ 15 اسفند 1399 1400/3/11
نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش بهورز در قالب استخدام قراردادی مورخ 99/09/27 1400/3/3
زمان ویرایش و ثبت تغییرات مربوط به آزمون های پذیرش بهورز پیمانی و قراردادی 1399/12/6
آگهی پذیرش ثبت نام بهورز قراردادی 1399/11/19
آگهی ثبت نام پذیرش بهورز پیمانی 1399/11/19
نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش بهورز درقالب استخدام پیمانی مورخ 99/06/20 1399/9/3
آگهی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - معاونت بهداشتی 1399 1399/7/1
آگهی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تیرماه 1399 1399/3/20
سومین فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی سال 1397 1397/5/14
اعلام زمان‌های آزمون پذیرش دانش‌آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1397/4/30
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش رشته بهیاری 1397/4/16
نتیجه آزمون کتبی پذیرش بهورزی مورخ 5/5/96 جهت شرکت در مصاحبه طبق جدول زمان بندی 1396/7/10
آگهي پذيرش بهورز به صورت قرارداد کار معین سال 1396 1396/4/14
آگهی پذیرش دانش آموز در هنرستان کار و دانش بهیاری 1396/3/24
اطلاعيه پذيرش و ثب‌نام دانشجويان جديدالورود سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/7/1
12
 
< >