کارشناسی.ارشد


شمارهعنوانتاریخ صدور
آزمون دوره کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی مدیریت بحران ناشی از تهاجم، 1402/2/20
ثبت نام کارشناسی ارشد 1401-1400 1400/7/7
اطلاعیه برگزاری و کارت ورود به جلسه آزمون و آدرس حوزه امتحانی کارشناسي ارشد رشته ھاي گروه پزشکي سال ١٤٠٠ 1400/4/24
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال99 1399/8/10
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 1398/6/25
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد 97-98 1397/7/2
سومین فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی سال 1397 1397/5/14
ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال 1396 1396/8/8
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 97-96 1396/7/25
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96 1396/7/5
اصلاحیه اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد 95 (اینترنتی و حضوری) 1395/6/23
اطلاعيه پذيرش و ثبت نام دانشجويان جديدالورود کارشناسی ارشد سال 96-95 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 1395/6/15
ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - 17 و 18 شهریورماه 1394/5/27
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-93 1393/6/5
 
< >