آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه-نوبت سوم

1402/7/1 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه-نوبت سوم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

۲۰۰2۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰59

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه-نوبت سوم

2.256.000.000

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/7/4  لغايت 1402/7/9 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1402/7/10   لغايت 1402/7/23  تا ساعت 09:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/7/23   ساعت 09:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     واگذاری.خدمات.عمومی     بیمارستان.امیرالمومنین(ع)گناوه     نوبت.سوم    

تاریخ بروز رسانی:   1 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >