مناقصه واگذاری تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان دشتستان-شهری

1402/10/3 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت  شهرستان دشتستان-شهری را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد   اقدام نمایند.

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

2002000383000073

تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان دشتستان-شهری

3.030.000.000

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/10/5لغايت 1402/10/9 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1402/10/5  لغايت 1402/10/20  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/10/20   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه.واگذاری     تامین.نیرو     مراکز.خدمات.جامع.سلامت     دشتستان.شهری    

تاریخ بروز رسانی:   3 دی 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >