آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون 100 متری دالکی در شهرستان دشتستان

1402/12/27 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون 100 متری دالکی واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2002000383000090

پانسیون 100متری

101 مترمربع

1.088.699.051

20.597.995.229

پیاده رو

52مترمربع

1.175.985.793

جمع کل(ریال)

21.773.981.022

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/12/23 لغايت 1402/12/27 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402/12/23لغايت 1403/01/14 تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1403/01/14   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
    آگهی.مناقصه     پروژه.احداث     پانسیون100.متری     دالکی    

تاریخ بروز رسانی:   27 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >