مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دارای مجوز

1396/10/4 0:0

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني بوشهر

 

مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 

مشخصات مسئولین مراکز مشاوره و  ارائه مراقبت پرستاری در منزل( دارای مجوز) از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن همراه

شماره تماس مستقیم

پست الکترونیک

عبدالمهدی غلامی

مسئول مرکز خدمات پرستاری نسیم سلامت

09175950554

077-33560660

amgh.mehdis56@gmail.com

رضا محمودی

مسئول مرکز خدمات پرستاری سیراف

09177712847

09390508335

reza.mahmodi2847@gmail.com

قاسم بازیار

مسئول خدمات پرستاری فجر

09176302316

077-58249881

ghasem.Bazyar2017@gmail.ir

امیدنیکنام

مسئول خدمات پرستاری امید سلامت

09173786199

-

niknamomid1361@gmail.com

امین داودی

مسئول خدمات پرستاری مرهم

09177311671

077-58249881

amin432amin@yahoo.com

 

 
 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   8 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >