میز خدمات دانشگاه - بهداشت

1399/9/11 0:0

آدرس سامانه خدمت    فرم اطلاعات خدمت      فرم اطلاع رسانی خدمت     نظرسنجی خدمت       توافقنامه سطح خدمت

 

بر اساس آخرین اطلاعات ارسالی وزارت بهداشت ، اردیبهشت ماه 1399

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000)

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت (16041015000)

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000)

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)

صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی (16042572100)

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی (16042572101)

صدور مجوز آموزشگاه های بهداشت اصناف (16042572102)

تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی (16042572103)

صدور کارت بهداشت (16042572104)

اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000)

اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (1003101900)

اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور (1003101901)

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)

غربالگری های گروه های سنی (16042573100)

غربالگری بیماری های ژنتیکی (16042573101)

ایمن سازی و واکسناسیون کشوری (16042573102)

ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده (16042573103)

ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده (16042573104)

ارائه خدمات درمانی سرپایی (16042573105)

ارائه خدمات درمانی بستری (16042573106)

سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان (16042573107)

ارائه خدمات آزمایشگاهی (16042573108)

ارائه خدمات تصویربرداری (16042573109)

پایش نظام سلامت (16042575000)

پایش بیماری های واگیر (16042575100)

پایش بیماری های غیرواگیر (16042575101)

پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا (16042575102)

 

 

 قوانین و آئین نامه ها

 

شبکه های بهداشت و درمان استان بوشهر:

 

 

  - نرم افزارهای سلامت             - وبسایت زندگی و سلامت               - وبسایت روزه                - پادکست آموزشی

 


تاریخ بروز رسانی:   15 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >