آگهی مناقصه پروژه تکمیل کلینیک دندانپزشکی دانشگاه در شهرستان بوشهر

1398/4/25 0:0

آگهي مناقصه عمومی (2098000383000016)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تکمیل کلینیک دندانپزشکی دانشگاه در شهرستان بوشهر را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت بعمل مي آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستادWWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

نام شهرستان

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2098000383000016

تکمیل کلینیک دندانپزشکی دانشگاه

بوشهر

546مترمربع

681/065/046

13/621/300/933


محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

 مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ98/4/25 لغايت98/4/27تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 98/4/28  لغايت 98/5/7  تا ساعت 11:00 

تاریخ بازگشایی : 98/5/7  ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نيز درج گرديده است 

سايت ملي مناقصات:   www.iets.mporg.ir

سامانه ستاد:    www.setadiran.ir

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه‌     کلینیک‌دندانپزشکی     بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   25 تير 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >