مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

1399/2/3 0:0

آگهي مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2099000383000004

تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

450/000/000

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  99/02/03  لغايت 99/02/06 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 99/02/07 لغايت 99/02/17  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 99/02/17   ساعت 12:15

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی     مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان.شهید.گنجی    

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >