خدمات شناسه دار اردیبهشت ماه 1399

1399/9/8 0:0

 

آدرس سامانه خدمت    فرم اطلاعات خدمت      فرم اطلاع رسانی خدمت     نظرسنجی خدمت       توافقنامه سطح خدمت

 

بر اساس آخرین اطلاعات ارسالی وزارت بهداشت ، اردیبهشت ماه 1399

صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000)

ارتقاء آگاهی و فرهنگسازی در حوزه سلامت (16041015000)

نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000)

ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000)

صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی (16042572100)

صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی (16042572101)

صدور مجوز آموزشگاه های بهداشت اصناف (16042572102)

تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی (16042572103)

صدور کارت بهداشت (16042572104)

اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000)

اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (1003101900)

اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور (1003101901)

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)

غربالگری های گروه های سنی (16042573100)

غربالگری بیماری های ژنتیکی (16042573101)

ایمن سازی و واکسناسیون کشوری (16042573102)

ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده (16042573103)

ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده (16042573104)

ارائه خدمات درمانی سرپایی (16042573105)

ارائه خدمات درمانی بستری (16042573106)

سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان (16042573107)

ارائه خدمات آزمایشگاهی (16042573108)

ارائه خدمات تصویربرداری (16042573109)

پایش نظام سلامت (16042575000)

پایش بیماری های واگیر (16042575100)

پایش بیماری های غیرواگیر (16042575101)

پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا (16042575102)

 

اعتبار بخشی موسسات سلامت (16061012000)

  ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000) (دارای 3 زیرخدمت)

1- صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013100)

2- ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013102)

3- اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013103)

پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000)

ارائه خدمات استحقاق درمان (16062574000)

  

ارائه خدمات مرتبط با طرح مسمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان (16061014000)

تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014100)

صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014101)

صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014103)

 

تغذیه دانشجویان علوم پزشکی (1806258400)

ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی (1806258401)

برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی (1806258402)

ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی (1806258403)

 

 

  آموزش مداوم جامعه پزشکی (18051024000)

اعتباربخشی بخش های تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)

برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه (18041026000)

برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی (18041026100)

برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی (18041026104)

پاسخ به استعلامات رتبه تخصص و فوق تخصص و کارشناس ارشد رشته های پزشکی (18041026105)

تصویب برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (18082576000)

صدور مجوز راه اندازی رشته های جدید در دانشگاه های علوم پزشکی (18082577000)

جذب اعضای هیات علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی (10031028000)

  جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی (10031028100)

  تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی (10031028102)

اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر و رشته های علوم پزشکی (18082578000)

  اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های معتبر خارجی برای تحصیل (18082578100)

اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور (18082578101)

ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی (18042579000)

صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی  دانشگاه های علوم پزشکی (18042579100)

نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن هاي علمي دانشگاه های علوم پزشکی (18042579101)

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی  دانشگاه های علوم پزشکی (18042579102)

  ارائه مجوزهای ادغام و ارتقای دانشگاه های علوم پزشکی (18082580000)

صدور مجوز ادغام  دانشگاه های علوم پزشکی (18082580100)

صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی (18082580101)

تایید انحلال دانشگاه های علوم پزشکی (18082580102)

تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری (18082580103)

  انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000)

تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581100)

تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581101)

  ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000)

  صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582100)

  صدور گواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی (18042582101)

صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی (18042582102)

ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور (18042582103)

صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور (18042582104)

ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000)

صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (11022583100)

صدور گواهی وضعیت نظام وظيفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (11022583101)

صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583102)

معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از كشور به اداره گذرنامه (12012583103)

ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج (18042583104)

تایید انتقال دانشجويان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل (18042583105)

تایید مدارك تحصيلي دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازكشور (18042583106)

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان علوم پژشکی (18042585000)

  ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی (18042585100)

آموزش دانشجویان علوم پزشکی (18042585101)

مشاوره دانشجویان علوم پزشکی (18042585102) 

ارائه خدمات کتابخانه ای به دانشجویان علوم پزشکی (16052586000)

ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی (16052586100)

امانت منابع  و اسناد علمی علوم پزشکی (16052586101)

  ارائه خدمات پژوهشی در حوزه علوم پزشکی (16052587000)

  پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی (16052587100)

  انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی (16052587101)

  انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی (16052587102)

برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی (16052587103)

 

 

صدور پروانه فعالیت مسئولین فنی شرکت های حوزه فرآورده های سلامت محور

صدور پروانه‌ ‌بهداشتی ساخت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

صدور پروانه ‌بهداشتی ساخت فرآورده های غذایی و آشامیدنی

 

 

 

 

 خدمات مبتنی بر تلفن همراه:

 اپلیکیشن اندرویدی اورژانس 115

اپلیکیشن اندرویدی رتبه بندی بهداشتی رستوران ها

برچسب کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده های سلامت (TTAC)

 

 


تاریخ بروز رسانی:   25 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >