آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان و بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

1399/6/23 0:0

آگی مناقصه

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان و بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

 

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2099000383000016

تاسیسات بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

230/000/000

2

2099000383000017

تاسیسات بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

480/000/000

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    
مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  99/06/20  لغايت 99/06/24 تا ساعت 19:00
مهلت ارسال اسناد    : از تاريخ 99/06/25   لغايت99/07/05  تا ساعت 11:00  
تاریخ بازگشایی : 99/07/05   ساعت 11:15
مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در سايت ملی مناقصات و سامانه ستاد نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مناقصه     نگهداشت.تاسیسات.بیمارستان.امام.خمینی(ره)کنگان     بیمارستان.     شهدای.خلیج.فارس.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >