آگهی مجدد مناقصه پروژه توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان واقع در شهرستان دشتستان

1400/1/25 0:0

آگهي مناقصه عمومی  (2000000383000003)

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان واقع در شهرستان دشتستان را برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه و رتبه 5 تاسیسات می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

نوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2000000383000003

توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی

1168

یک مرحله ای با ارزیابی فشرده

8/230/942/720

191/047/135/975

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1400/01/25  لغايت 1400/01/28تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1400/01/29  لغايت 1400/02/08 تا ساعت 11:00  

تاریخ بازگشایی : 1400/02/08  ساعت 12:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مناقصه     پروژه.توسعه     اورژانس     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان        

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >