آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

1400/3/13 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند.

 

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

۲۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۴

تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

750/000/000


محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1400/03/13  لغايت 1400/03/18تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1400/03/19 لغايت 1400/03/29تا ساعت 10:00  

تاریخ بازگشایی : 1400/03/29   ساعت 11:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان     شهید.گنجی.برازجان    

تاریخ بروز رسانی:   26 خرداد 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >