آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1401/2/10 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه خود را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد   اقدام نمایند.


شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۲

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان

1.670.000.000

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۳ 

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر

3.000.000.000

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۴

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه

1.950.000.000

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰5

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان زینبیه خورموج

1.470.000.000

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰6

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام حسین(ع)اهرم

550.000.000

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰7

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان بقیه اله الاعظم (عج)دیلم

1.000.000.000

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰8

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان

1.650.000.000

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰9

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی قلب

800.000.000

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰10

واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام هادی(ع)دیر

800.000.000

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/2/10  لغايت 11401/2/5 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1401/2/16   لغايت 1401/2/26  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/2/26 ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     واگذاری.حجمی     خدمات.عمومی.بیمارستانهای     تابعه.دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   24 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >