آگهی مناقصه پست برق کمپلت و سوئیچگیر بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر -نوبت دوم

1401/3/4 0:0

آگهي مناقصه عمومی  ۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰47

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پست برق کمپلت و سوئیچگیر بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر -نوبت دوم را برگزار  نمايد . مناقصه گر باید دارای پروانه ساخت و راه اندازی و بهره برداری از وزارت صنایع و سایر مراجع ذیصلاح و یا تولیدکنندگان پست کمپکت که در فهرست سازندگان مجاز شرکت توانیر باشند ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

ردیف

شرح خرید

تعداد

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

1

پست برق کمپلت و سوئیچگیر بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر

یک

1.300.000.000

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/4  لغايت 1401/3/7تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/3/8  لغايت 1401/3/18  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 11401/3/18   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پست.برق.کمپلت.و.سوئیچگیر     بیمارستان.فاطمه.زهرا.(س).     بوشهر     نوبت.دوم    

تاریخ بروز رسانی:   4 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >