آگهی مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت دوم

1401/4/28 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت دوم را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران شركت هاي ذیصلاح با داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

ردیف

شماره فراخوان

شرح فراخوان

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

1

2001000383000067

تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان

1/050/000/000

 

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/4/29 لغايت 1401/5/1 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد : از تاريخ 1401/5/1   لغايت 1401/5/12 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/5/12   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     نگهداشت.تاسیسات     بیمارستان.شهید.گنجی.برازجان     نوبت.دوم        

تاریخ بروز رسانی:   28 تير 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >