آگهی مناقصه تکمیل احداث ساختمان 16 واحدی واقع در شهرستان دشتستان

1401/11/23 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه تکمیل احداث ساختمان 16 واحدی واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000106

تکمیل ساختمان

1296.164 مترمربع

4.688.562.251

90.287.856.447

پیاده رو

97 مترمربع

3.483.388.572

جمع کل(ریال)

93.771.245.019

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 1401/11/23 لغايت 1401/11/26تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/11/27  لغايت 1401/12/7 تا ساعت 13:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/12/7   ساعت 13:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
مناقصه     تکمیل.احداث.ساختمان.16.واحدی     شهرستان.دشتستان    

تاریخ بروز رسانی:   12 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >